آرشیو برچسب: سازدهنی

سازدهنی و آرزوهای بزرگ

آفتاب که غروب می‌کرد کابوی تنها، ساز دهنی را از جیب‌اش بیرون می‌آورد و می‌نواخت. این ساز هم‌دم تنهایی او بود و سکوت بیابان را می‌شکست. صحنه‌هایی از این دست ...

ادامه مطلب »